Quins serveis ofereix
Sermetra, S.L.?

Sermetra SL ofereix als operadors els següents serveis:

Manteniment Sistema de Venda i Validació (SVV)

  • Manteniment preventiu dels equips SVV INDRA i ASCOM
  • Manteniment correctiu de 3r nivell dels equips SVV INDRA
  • Manteniment correctiu de 3r nivell dels equips SVV ASCOM
  • Manteniment correctiu del Sistema SVV ASCOM

     

Manteniment dels equips vinculats a la T-mobilitat

  • Manteniment preventiu i correctiu de 2n nivell del sistema T-Mobilitat

 

Manteniment Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE)

  • Manteniment correctiu de 1r i 2n nivell dels equips embarcats del SAE
  • Manteniment correctiu de 3r nivell dels equips embarcats del SAE
  • Compromís de disponibilitat d’estoc equips SAE

Centre de Monitorització i Gestió de SERMETRA (CMG)

El Centre de Monitorització i Gestió (CMG), té encomanada la gestió centralitzada d'incidències i avaries, el manteniment dels elements comuns dels equips del Sistema de Venda i Validació (SVV) i del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE), així com l’assistència tècnica als operadors actualment integrants de SERMETRA, SL i els nous que es poden adherir en el futur.

El centre dona un servei personalitzat, adaptat a les característiques i necessitats particulars de cada operador de transport, prenent la responsabilitat de la resolució dels temes des del moment de la seva comunicació.

El Centre de Monitorització i Gestió (CMG) de SERMETRA, SL, planifica de manera centralitzada les operacions de manteniment preventiu i correctiu a realitzar en cada tipus d’equip del SVV (validadores, pupitres, etc.), i de manteniment correctiu de primer i tercer nivell del SAE, en ús pels operadors de transport. Per això disposa d'una base de dades de tots els equips amb el número de sèrie i propietari.

 

Altres serveis relacionats amb el manteniment dels sistemes de la Integració Tarifària, com poden ser la Formació complementària, els subministraments de nous equips, etc.

Proveïdors

Operadors

SUBIR