Suport tècnic / Àrea Clients

El Centre de Monitorització i Gestió (CMG), té per objecte la gestió centralitzada d'incidències i avaries, el manteniment dels elements comuns dels equips del Sistema de Venda i Validació (SVV) i del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE), així com l’assistència tècnica als operadors actualment integrants de SERMETRA, SL i els nous que es poden adherir en el futur.

El centre dóna un servei personalitzat, adaptat a les característiques i necessitats particulars de cada operador de transport, prenent la responsabilitat de la resolució dels temes des del moment de la seva comunicació (Help Desk).<

El Centre de Monitorització i Gestió (CMG) de SERMETRA, SL, planifica de manera centralitzada les operacions de manteniment preventiu i correctiu a realitzar en cada tipus d’equip del SVV (validadores, pupitres, etc.), i de manteniment correctiu de primer i tercer nivell del SAE, en ús pels operadors de transport. Per això disposa d'una base de dades de tots els equips amb el número de sèrie i propietari.

SUBIR