Quins serveis ofereix Sermetra, S.L.?

La gestió centralitzada d'incidències i avaries dels equips del Sistema de Validaciò i Venda (SVV) i del Sistema d'Ajuda a l'Explotació (SAE), els equips en estoc, i la seva logística.

El manteniment preventiu i correctiu del Sistema de Validació i Venda i del Sistema d'Ajuda a l'Explotació.

Altres serveis relacionats amb el manteniment dels sistemes de la Integració Tarifària, com poden ser la Formació complementària, els subministraments de nous equips, etc.

 

Operadors                     Proveïdors