Política de privacitat

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

SERMETRA SL, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis que presta, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, SERMETRA SL ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats, objectivament, per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’empresa.

SERMETRA SL aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals que deriva del RGPD, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

C/ Balmes 49, 7ª pl. 08007 Barcelona

Horari d'atenció al públic: De dilluns a dijous de 9 a 14h i de 15 a 17.30h Divendres de 9 a 14.30h

Telèfon: 933620037

 

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

1. Responsable del tractament

Identitat: SERMETRA SL

NIF: B-63269799

Direcció postal: C/Balmes 49, 7ª pl. 080007 Barcelona

Telèfon: 933620037 Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

2. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències, funcions i activitats de l’empresa, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.

 

3. Base jurídica del tractament: Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions , són les següents:

3.1. Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

4. Finalitats del tractament

La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’empresa.

5. Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades tractades per SERMETRA SL tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. SERMETRA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’empresa presentant el formulari corresponent al correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.cat.

6. Destinataris de les dades. No estan previstes cessions de dades

7. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament en compliment d’una missió realitzada en interès públic o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

8. Categories de dades objecte de tractament. Dades identificadores: noms, cognoms, adreça electrònica.

 

FORMULARIS SOBRE ELS DRETS DE L'INTERESSAT

Formulari de limitació del tractament

Formulari d'exercici del dret d'oposició

Formulari d'exercici del dret de supressió

Formulari d'exercici del dret d'accés

Formulari d'exercici del dret de rectificació


REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE LA SOCIETAT (RAT)

Descarregar document